Mieszkanie komunalne

  • mieszkania komunalne socjalne

    Mieszkania komunalne i socjalne w Szczecinie

    1 komentarz»

    Na mieszkanie komunalne i socjalne w Szczecinie liczyć mogą przede wszystkim osoby mało zarabiające. Mieszkania – których wciąż jest znacznie mniej niż potrzebujących – otrzymuje się za punkty, przyznawane np. za liczbę wychowywanych dzieci, stan zdrowia czy długość oczekiwania.