Warunki programu Mieszkanie dla Młodych

Aby dostać do 20% dofinansowania na zakup nowego mieszkania, należy spełnić szereg warunków. Ściśle określone są również limity, dotyczące nieruchomości.

Warunki dotyczące beneficjentów:

 1. Osoba starająca się o dopłatę w programie „Mieszkanie dla młodych” nie może być właścicielem, ani współwłaścicielem domu, mieszkania lub innego lokalu mieszkalnego. Ustawa precyzuje, że nie może mieć równie praw do użytkowania mieszkanie komunalnego – zarówno w dniu składania wniosku, jak i wcześniej.
 2. Limit wiekowy beneficjentów wynosi 35 lat. Gdy o dopłatę występują małżeństwa, limit spełnić powinien choć jeden z małżonków.
 3. W programie mogą wziąć udział rodziny wychowujące dzieci, rodziny bezdzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby bezdzietne.

Szczegóły dopłat:

 1. Kwoty dopłat w programie są zróżnicowane. Najmniej – 10% – dostaną rodziny bezdzietne oraz osoby samotne, które nie wychowują dzieci. Na 15% liczyć mogą rodziny z dziećmi oraz osoby samotne, wychowujące minimum jedno dziecko. Dodatkowe 5% przeznaczone jest dla beneficjentów, którym w ciągu 5 lat od daty podpisania umowy urodzi się kolejne dziecko.
 2. Dopłatę można otrzymać tylko raz i tylko na zakup pierwszego w życiu domu lub mieszkania.

Warunki dotyczące nieruchomości:

 1. Dopłata obliczana jest do 50 m kw. powierzchni lub domu, ale nieruchomość nie może przekroczyć określonego metrażu. Dla mieszkań wynosi on 75 m. kw. (lub 85 m. kw. jeśli beneficjentem będzie rodzina z co najmniej trojgiem dzieci), a dla domów 100 m kw. (lub 110 m kw. jeśli beneficjentem będzie rodzina z co najmniej trojgiem dzieci)
 2. Nie wolno również przekroczyć limitu cenowego, ustalanego co kwartał przez wojewodów. Aktualne limity znajdziesz tutaj.
 3. Mieszkania lub domu nie wolno sprzedać ani wynająć w ciągu 5 lat, pod groźbą utraty wypłaty. Ze zwrotu wyłączona jest tylko część, która przyznana została z powodu wychowania dziecka. Jest tylko jeden przypadek, kiedy sprzedaż mieszkania jest możliwa bez groźby utraty pomocy – gdy mieszkanie lub dom zostało sprzedane w celu natychmiastowego poprawienia warunków bytowych, czyli od razu zakupiona została większa nieruchomość.

Program działa od 1 stycznia 2014 roku i ma zakończyć się w roku 2018. Decyzją Sejmu RP może jednak zostać przedłużony na dotychczasowych warunkach.

 

źrodło zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/vngrijl/4414012575

1 komentarz

 • kjela

  Tego właśnie szukałam. Dzięki za wypisanie warunków do mdm :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *